SHAMAMEH.ORG

دشمن احمق

دشمن اجمق

نویسنده جعفر ناظم رعایا

تحلیل حوبی است ازجمله اینکه :. (به عبارت دیگر این حوادث ثابت کرد که آمریکا در صورتی که سربازانش در معرض خطر قرار گیرند، آماده نبرد علیه ایران است اما در صورتی که متحدانش در معرض چنین خطری قرار گیرند، آماده انجام هیچ گونه اقدام نظامی نیست) بخصوص که هزینه های نطامی برای آمریکا بسیار گران تمام میشود وتصمیم گیرنده کنونی تاجر مآب است وهرجاییکه بیشتر بوی دلار به مشامش برسد در اولویت قرار میگیرد وخود قدم پیش میگذارد و به چانه زنی میپردازد وهمین تاجر مآبی سبب شده است که بمنظور شکار بیشتر دلار در بیشتر قاره های جهان دام بگستراند تا جاییکه دوستان راهم در دام گرفتار سازد ونداند که هر چیری یک حد نصابی دارد وپرخوری بش ازحد وزیاد شکم را مترکاند ومفهوم جمله بسیار حکیمانه : سپاس خداوندی را سزاست که بزرکتری احمقهارا دشمن ما قرار داد .راقابل لمس نماید.

تمام حقوق این سایت متعلق به آقای ناظم الرعایا می باشد.
طراحی و اجرا توسط شرکت فرابرد شبکه