SHAMAMEH.ORG

ازنظر قرآن رویا تاویل دارد نه تعبیر

ازنظر قرآن کریم رویا تاویل دارد نه تعبیر.

نویسنده :جعفر ناظم رعایا

توضیحات زیر  باتوجه به مصاحبه سایت  شفقنا با یکی ازوحانیونی که  درخصوص  احمد الحسن  که بدعت گذار یک شعبه مذهبی جدید بعنوان چهارمین فرزند امام زمان میباشد - نوشته شده است-مورخ8/6/96

برای اینجانب بسیار دردناک است که می‌بینم بعضی از حقایق روشن و مصرح در قرآن کریم تحت تأثیر خرافات شایع در بین عوام به ناروا تفسیر شده و مسلمانان از برکات آنها محروم مانده و زیانهای دنیوی و اخروی بسیاری را متحمل شده اند که یکی از آنها همین مسئله مطرح شده در بحث مذکور می‌باشد که شخصی فرصت طلب توانسته است از این ضعف سوءاستفاده‌کند وانها راپایه‌های بدعت‌گذاری مذهبی خودقرار دهد وبه مردم فریبی بپردازد,و اشخاصی بسیارنیز به نام معبراز نا آگاهی مسلمانان به حقایق عظیم قرآن کریم بهره بر دارند و آنها را سرکیسه کنند و مورد برخی بهره کشی‌های دیگر قرار دهند توضیح مهم در سوره یوسف که یکی از محورهای اساسی آن که از جمله معجزات منتسب به حضرات یعقوب و یوسف علیهما السلام پرداخته شده بحث رویا و تاویل آن می‌باشد. اگر در موضوع رویادقت و تدبر شود ملاحظه می‌گردد که در هشت مورد در سوره یوسف که خداوند به موضوع رو یا پرداخته است فقط در یک مورد که آن هم نقل قول ازفرعون واژه تعبیر را بکار بره و در هفت مورد دیگر که به حضرت یوسف ارتباط دارد کلمه تاویل را برای رویا بیان فرموده است واین نکته مهم ثابت میکند که از نظر هدایتی برای رویا تعبیر مردود وتاویل صحیح وتابت میباشد .واژه تاویل نیز در سوره کهف در داستان سفر حضرت موسی برای ملاقات با شخصی که میباید بعضی از تاویلهای احایث را از او تعلیم بگیرد بخوبی تفهیم مینماید که تاویل یعنی برگرداندن علل و عوامل حوادث به موجبات اولیه وقوع آنها میاشد وبنا براین برای تفسیر رویا مئول لازم است تا بتواند موجبات وعلل وعوامل رویا را کشف کند و به تاویل بپردازد,نه تعبیر که معبرهای دروغین اشخاصی نا اهل هستند ورویه آنها هیچ ارتباطی با دین و معنویت ندارد .نکته مهم دیگر اینکه ثابت میشود که رهنمودهای علمی قران کریم بر اکتشافات علوم تجربی تقدمی بیش از ده قرن دارد!

تمام حقوق این سایت متعلق به آقای ناظم الرعایا می باشد.
طراحی و اجرا توسط شرکت فرابرد شبکه