SHAMAMEH.ORG

نو روز از دیدگاه پیشوایان
نو روز از دیدگاه پیشوایان دین
ای عزیزان روزنو یک سنت ایرانی است هست بنیادش زفکر مردمی یزدان پرست
ماه فروردین طبیعت باز کردد با نشاط سبزه ها با بادد رقصانند و مرغانند مست
در بساط عشق و سرمستی هماهنگی کنند مرغکان با پر زدنها آهوان با خیز و جست
هر کسی در سبزه وگلها که در نوروز رست جان و دلرا در تماشا برد , ازاندوه رست
بیشماران مردم خوش ذوق ما این روز را جشن میگیرند و از دل گشته بر آن پای بست
این نه تنها روز عید ماست در ایران زمین صادق آل محمد این چنین فرموده است:-
بود روز نو که از انسان, خدا پیمان گرفت تا کند یکتا پرستی از همان روز الست
هر که جز اورا پرستد مشرکی باشد پلید ور کسی نشناخت اورا کافری خوار است و پست
آنکه در دین خدا وارد نشد از او برید وانکه نگراید به پیغمبر زحق پیمان گسست
هور در نو روز آغاز درخشیدن نمود روز نو شد آفرنش در چنین شکلی که هست
روز نو جبریل نازل گشت در نزد رسول خواند آیاتش به گوش وداد قرآنش بدست
رفت ابراهیم در بتحانه , در کعبه علی او در آنجا ,این در اینجا,پیکر بتها شکست
روز نو بر جانشین خود نبی پیمان گرفت گر جه جان پیروانرا دشمن غدار خست
باغ رضوان باد یارب مرقد "مشتاق" ما گفته است آن کو در این اشعار استاد منست:-
"اندر این نوروز برتخت خلافت بر نشست آن شهی که نه فلک پیش وجودش هست پست"
"وان شهی کو چون سوی تیغ دو پیکر بر د دست دین پیغمبر قوی لات وهبل در هم شکست"
ناظمی تبریک میگوید در این شور ونوا روز نورا ,چون به خردی در دل و جانش نشست
کام نیک اندیش مردم باد شیرین چون عسل نیز در حلق بد اندیشان چکد آب کبست
دین ودنیاتان عزیزان خرم و آباد باد ........ از به هم پیوستکی ای مردم یزدان پرست
گر قوافی شد مکرر خرده بر ناظم مگیر زه فزون از حد کشید و تیر بیرون شد زشست!
تمام حقوق این سایت متعلق به آقای ناظم الرعایا می باشد.
طراحی و اجرا توسط شرکت فرابرد شبکه