SHAMAMEH.ORG

اسول الگو سازی دینی

اصول الگو سازی دینی .

نویسنده :جعفر ناظم رعایا

صلاحیت تعیین الگوی دین در حق آنکسی ثابت ومحقق است که انسان را آفریده وآراسته ودین را برای او خواسته است واین الگورا هم کاملا ودقیقا وبه تعداد زیاد بصورت ماکتی کاملا دقیق وشامل وکامل ساخته وپیراسته و قابل لمس وبر رسی وتحقیق بهمراه کتاب راهنمای فنی آن در اختیار همگان وبرای همیشه ثابت قرار داده است ودستمزد خواندن کتاب فنی و اجرای آن را. نیز ازپیش تعیین وتعریف نموده وادای آنرا برعهده گرفته و تضمین نموده است . آیه 30 از سوره 30 را مطالعه فر مایید : فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذالک الدی القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون : همت استوار بدار برای بر قراری (یا متدین شدن به ) دین راستین ونابی که هماهنگ با نظام آفرینشی آفریدگار است که انسانهارا نیز بر اساس همان نظام آفریده است ,هیچگونه تغییر و تبدیلی در فطرت آفریدگان خداوندمجاز نیست ولیکن بیشترین مردم این را نمیدانند ومثلا توجه ندارند که خداوند میخواسته و میخواهند که انسان بیافریند نه فرشته - چون در همان آغاز کار اراده خودرا به فرشتگا ن اعلام فرمود وآنها از خداند خواستند که از آنها خلفایی بر روی زمین قرار دهد فرمود من در مورد چرایی و چگونگی خلیفه مورد نظرم چیز هایی میدانم که شما نمیدانید . اما علیرغم اینقبیل توضیحاتی که خدا وند تصریح فرموده است در تمام جهارده قرن گذشته تمام کسانیکه خودرا قرآن دان ودین شناس ومبلغ میدانسته اند بدون توجه به مقتضیات ونیاز مندیها ی حسمی و روانی این مخلوق خاص ونهی صریح آفریننده تلاش کرده اند تا ازاو فرشته بسازند ومسلم است که موفق نشده نخواهند شد زیرا بر خلاف خواست خداوند ونظام آفرینش میباشد.پس چه باید کرد؟ باید این الگورا وخصوصیات وجودی ونیازمندیها فطری اورا ومنظور وخواست آفریننده از آفرینش او وتعاریف ورهنمودهای کتاب فنی مربوط به آور ا از نو مورد تحقیق قرارداد وهمواره نیز از خداوند راهنمایی و مددخواست وطرحی نو در انداخت تا به نتیجه دست یافت. برای نمونه به چند آیه بسیار مختصر وروشن در تعریف انسا ن توجه فرمایید ومقایسه فرمایید با تعاریف و راهناییهایی که تاکنون به انسان شده است "ونفس وماسویها -فالهمها فجورها و تقویها- قد افلح من زکیها وقد خاب من دسیها و.... توجه فرمایید که تفاوت راه از کجاست تا به کجا.........!

تمام حقوق این سایت متعلق به آقای ناظم الرعایا می باشد.
طراحی و اجرا توسط شرکت فرابرد شبکه