SHAMAMEH.ORG

مسبب اصلی مشکلات مسکن

مسبب اصلی گرانی مسکن و زمین خواری خود دولت اسلامی میباشد

ندر خصوص زمین خواری باید گفت که مسبب اصلی مشکل مسکن خود دولت میباشد که اصولا حقی برای مردم و بخصوص افزایش جمعیت قائل نمیباشد و این در حالیست که مردم را به افزایش موالید هم تشویق مینماید .خداوند فرموده است :والارض وضعها للانام :زمین را برای موجودات بخصوص مردم آفریده است. این بمعنی آنست که حق طبعی هر کس بوجود می آید اینست که در ضرورت نخست به زیستگاهی رایگان دسترسی داشته باشد چون آفریننده او که زمین را قبلا آفریده چنین خواسته است درصورتیکه دولت تمام اراضی را حتی حریم روستا هارا نیز به ثبت رسانیده وتامین نیاز های توسیعی ورفع نیاز های جوانان را از طریق سازمانهای ذیربط تعلیق به محال کرده و این موضوع موجبات تجاوزگری قانون گریزان وگرانی مسکن و محرومیت نوزادان را بوحود آورده است .دولت اسلامی با چه منطقی تمام اراض را به ثبت رسانیده در حالیکه نو ایندگان راازحقوق الهی خود محروم کرده و وزمین رایگان را برای ساخت یک سرپناه بکسی نمیدهد و خودرا هم دولت اسلامی انقلابی میداند؟ در اینقبیل موارد گفتنی بسیار است.نویسنده :جعفر ناظم رعابا -2/7/94 در تابناک و شمامه ونیز ارسال به روسای جمهور و مجلس

تمام حقوق این سایت متعلق به آقای ناظم الرعایا می باشد.
طراحی و اجرا توسط شرکت فرابرد شبکه